Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri

3ART SRL este o companie cu sediul în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, înfiinţată în anul 2003 şi specializată în formare profesională (acreditare A.N.C.) şi consultanţă privind obţinerea de fonduri nerambursabile.

Până în prezent, compania a oferit consultanţă în elaborarea cererilor de propuneri din fonduri nerambursabile pentru companii şi instituţii, din care până în acest moment 25 de proiecte au primit decizie favorabilă.

Oferta de servicii cuprinde consultanţă în elaborarea de proiecte, precum şi consultanţă / asistenţă în implementare.

Compania este membru titular în Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială, care încurajează iniţiativele locale şi regionale, asistându-le în accesarea fondurilor europene în domeniul resurselor umane, oferind consultanţă şi asistenţă de specialitate în pregătirea şi managementul proiectelor de finanţare ale Fondului Social European, inclusiv programe de instruire.

Echipa S.C. 3 ART S.R.L. este formată din specialişti cu experienţă în domeniile vizate. Serviciile companiei se adresează atât persoanelor fizice, cât şi agenţilor economici, primăriilor, instituţiilor publice şi O.N.G.-urilor.

3ART SRL este autorizată ca şi centru de formare profesională de către A.N.C. pentru organizarea cursurilor de perfecţionare, specializare şi calificare.